visie

Vertex Architectuur+Stedenbouw werkt vanuit de thematische raakvlakken transformatie & identiteit van stad & architectuur. Vertex Architectuur en Stedenbouw werkt vanuit een samenhangende visie op architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening binnen een veranderende, maatschappelijke context. Werkzaamheden omvatten advies van opgaven in stedelijke herstructurering en gebiedsontwikkeling, planontwikkeling in stedenbouw en architectuur. De brede oriƫntatie van Vertex Architectuur+Stedenbouw garandeert een integrale, procesgebaseerde benadering van opdrachten op ieder schaalniveau.