marjoleinterrein

Het in Amsterdam-Noord gelegen plangebied is gepositioneerd rondom de kruising van een hoofdontsluitingsroute met een dijklichaam, de Waterlandse Zeedijk. Ten behoeve van verdere planvorming wordt een stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld en een voorlopig stedenbouwkundig plan ontwikkeld. Door middel van de inbreng van diverse varianten wordt de discussie met omwonenden gevoerd. OPDRACHTGEVER Stadsdeel Amsterdam Noord\Eigen Haard Olympus Wonen PERIODE 2005-2006 I.S.M. WSA

stedenbouwkundig plan