overtoomse veld

Als gevolg van de grote vernieuwingsoperatie Parkstad in Amsterdam Nieuw West wordt het merendeel van de woningvoorraad in het deelgebied Overtoomse Veld vervangen. Doelstelling van dit onderzoek is de huidige en toekomstige identiteit van plangebied te benoemen. Er zijn toekomstbeelden van de diverse woonmilieus samengesteld. Deze beelden vormen de input voor een markttoets van het nieuwe Overtoomse Veld. OPDRACHTGEVER Far WestPERIODE 2005-2006 I.S.M. WSA