team

De huidige ontwerppraktijk wordt gekarakteriseerd door een verregaande specialisatie enerzijds en de noodzaak tot multidisciplinaire samenwerking anderzijds. Tevens vindt er een geleidelijke overgang plaats naar het gebruik van nieuwe technologiën, zoals op het vlak van communicatie. Deze ontwikkelingen doen de traditionele bureauopzet en werkmethodieken transformeren. Zo bestaat er een noodzaak tot grotere flexibiliteit om eenvoudig en snel specifieke projectteams en samenwerkingsverbanden te kunnen vormen. Vertex Architectuur en Stedenbouw is conform dit principe georganiseerd. Het buro staat onder leiding van Ir.Otto Trienekens.

TEAMLEDEN SINDS 1995 Ir. Coert Verkuyl, Ir.William Veerbeek, Ir. Valery Didelon, René Wysk, Judith Seegers, Hélène van Dooremolen b.a., Ruud Ummers, Ir. Sven Thorissen, Ir. Frédérique van Andel, Ir. Margriet Smit, René Bosma, Ir. Pelle Poiesz, Ir. Jeroen Bekkers, Ir. Andries Micke, Ir. Fanny Smelik, Mirjam Verheul, Eve Robidoux, Lutz Wuelfing, Ir. Joost de Keyzer, Ir. Age Albers, Janneke van der Velden, Ir. Dirk Zschunke, Alexander Glaser, Zosia Thomson, Claire Robert, Julien Beller, Arjan Pit, Emiel Koole, Marieke Janssen, Sharon Ligthart, Erik Burgmeijer, Derk Wijtsma