Veldacademie

Vertex Architectuur+Stedenbouw heeft in samenwerking met de Gemeente Rotterdam het kenniscentrum Veldacademie ontwikkeld. Vanuit Veldacademie adviseren we onder andere overheden, woningcorporaties en projectontwikkelaars over actuele thema’s in de binnenstedelijke herontwikkeling. De focus ligt hierbij op Wonen&ZorgWerkgelegenheid&Economie, en Talentontwikkeling.

Veldacademie koppelt concrete stedelijke opgaves aan onderzoekstrajecten waarin studenten van verschillende onderwijsinstellingen binnen reguliere onderwijsmodules kunnen participeren. Daarnaast bieden we diverse stageplekken en afstudeertrajecten aan. Het creatief en intellectueel potentieel van studenten en onderzoekers wordt vruchtbaar benut, toekomstige professionals worden optimaal getraind door interdisciplinair te werken aan complexe stedelijke opgaves. Studenten worden inhoudelijk begeleid door docenten van de diverse onderwijsinstellingen.

Veldacademie zorgt voor een professionele aansluiting, samenhang en synergie tussen de opgaves. Op deze wijze worden onderwijs, onderzoek, beleid en uitvoering direct aan elkaar gekoppeld. Veel studenten hebben inmiddels goede aansluiting kunnen vinden aan de beroepspraktijk.

Website Veldacademie

Website Veldacademie