Almere Oosterwold

Zorgwoningen ‘Thuis en Tuin’

Het project ‘Thuis en Tuin’ in Almere Oosterwold voorziet in huisvesting voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en al dan niet tijdelijke psychische klachten. Zij wonen zelfstandig met de nodige ondersteuning binnen handbereik. De woonomgeving draagt bij aan het welzijn van de cliënten en fungeert daarmee als ‘healing environment’.

Het kavel meet circa 1,2ha, en bestaat uit een ‘landschapsoase’, waar flora en fauna welig tieren. Elke woning heeft vrij uitzicht op de collectieve landschapstuin waar een grote variëteit aan dier- en plantensoorten te bewonderen is. Het landschap is ingericht op basis van de principes van permacultuur, waarbij het ecosysteem als geheel zichzelf in stand houdt, weliswaar met minimale menselijke inspanning. Het biedt tevens een plek om anderen te ontmoeten, te werken, te leren, te ontspannen en op een helende manier de dag te besteden. Het landschap omvat een voedselbos, waterpartijen, visvijver, wandelroutes en een moestuin.
Opbrengsten zijn voor eigen consumptie van bewoners, of kunnen worden aangeboden in de buurtwinkel waar bewoners van Oosterwold hun inkopen doen.

De volledige oriëntatie op de tuin vormt de belangrijkste kwaliteit van de eenvoudige studioappartementen, en biedt daarmee de basisvoorwaarde voor een prikkelarme leefomgeving. Door het hoge kamerbrede venster en de aansluitende veranda wordt het landschap letterlijk naar binnen getrokken. Door interieurelementen als kasten, tafel en bed volledig in de woning te integreren wordt een optimale balans in de gebruiksruimte gerealiseerd. Bovendien zorgt de eenduidige, vooral uit houten panelen bestaande bouw, voor een rustgevende uitstraling. De materialisatie wordt ook in de vorm van houten latwerk aan de buitengevel doorgetrokken. Alle woningen beschikken over een eigen parkeerplaats direct voor de deur.

In de tuin bevindt zich een kas van 200 m2, die dient als dagbesteding locatie, leerwerkplek, winkel en buurtrestaurant. De hele locatie staat in het teken van gezonde voeding, van het telen van groente tot een gezonde maaltijd op het bord. Door de aparte toegang vanaf de kavelweg, en de aanwezigheid van eigen parkeerruimte, wordt de privacy van de bewoners gewaarborgd.

Het gehele complex is energieneutraal. Dat wil zeggen dat door een combinatie van zonnecellen en warmtepompen geheel in de eigen vraag en behoefte voorzien wordt. Met de aansluiting op het reguliere elektriciteitsnet kunnen productieoverschotten en -tekorten in de tijd worden opgevangen. Door toepassing van een houtskeletbouw hoofdstructuur, volledig geprefabriceerd, gecertificeerde materialen, state-of-the-art installatietechniek komt het ontwerp in aanmerking voor een duurzaamheidslabel.