Office

Werkwijze

Wij passen een kennisgedreven manier van ontwerpen toe. Door uit te gaan van de wisselwerking tussen onderzoek en ontwerp. Door het ontwerp zowel vanuit de ruimtelijke, als sociale en natuurlijke  ecologische context te benaderen. Door de kracht van verschillende disciplines te benutten. Zo kunnen slimme, toekomstbestendige ontwerpen gerealiseerd worden. 

In de praktijkopgaven van ons ontwerpbureau werken we onder meer aan thema’s als huisvesting bijzondere doelgroepen, gezondheid, energietransitie, talentontwikkeling en inclusiviteit. Door nauwe samenwerking met Veldacademie worden deze thema’s tegelijkertijd benaderd vanuit beleid en onderzoek. Dit leidt tot een waardevolle verrijking van inzichten, die bijdragen aan een breder begrip van de maatschappelijke opgaven van deze tijd. 

Vanuit de overtuiging dat kennisgedreven werken leidt tot een betere leefomgeving voor iedereen, hebben wij in 2006 samen met de Gemeente Rotterdam en de TU Delft Veldacademie opgericht. Veldacademie is een onderzoekswerkplaats voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken, dat gespecialiseerd is in methodieken voor actie-onderzoek. Veldacademie werkt zowel voor en met publieke partijen zoals gemeentelijke en landelijke overheden, voor maatschappelijke organisaties als zorg- en welzijnsaanbieders, als voor marktpartijen zoals projectontwikkelaars en architecten. Uitgangspunt hierbij is dat alle ontwikkelde kennis en opgedane inzichten openbaar toegankelijk zijn.

Otto Trienekens, Andrea Fitskie, Anne-Sophie Wouters, Jasmijn Ooijevaar, Ido Ninburg e.a.